Rojek vlakvandiktebank 410mm

Rojek vlakvandiktebank
410mm schaafbreedte
230mm hoogte
Vlak en vandikte
Noodstop voorziening
Nette machine