Scm vandiktebank vandikte 63

Scm vandiktebank
Van diktebank
630mm schaafbreedte
250mm schaafhoogte
4 messen universeel
Elektrisch hoog laag